Jagtridning / Jagtridning 2018 / Hjerl Hede. August 2018 / Gjern. September 1018
Jan Johansen